top of page

Tarieven

* Goed om te weten:

 • Coaching op locatie (thuis of school) behoort tot de extra mogelijkheden.

 • Betaling geschiedt via facturatie per sessie, contant of via de app "TIKKIE" op locatie plaats na de sessie.

 • Bedragen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeldt.

 • Op bovenstaande tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 • Voordat het traject wordt gestart met kind/jongere, zullen beide ouders/verzorgers de algemene voorwaarden moeten ondertekenen.

 • In de meest gevallen wordt coaching niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kan je het beste contact opnemen met eigen zorgverzekeraar en/of website catvergoedbaar.nl

 • De individuele sessies van KID Coaching wordt erkent en vergoedt door beroepsorganisatie CAT. Afhankelijk van de hulpvraag, maakt KID Coaching gebruik van de volgende prestatiecodes: 

  • 24500 - behandeling psychotherapie​

  • 24505 - behandeling (kinder)coaching

   Voor meer informatie over de prestatiecodes: catvergoedbaar.nl​

 • Wandelcoaching en workshop timemanagement voor ouders worden niet erkent en vergoedt door beroepsorganisatie CAT.

 • Mogelijk kunt u de coachingskosten wel opvoeren bij uw jaarlijkse aangifte bij de belasting

 • Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig om een traject te starten bij een kindercoach.

KID Coaching is bekend met de meldcode huishoudelijk geweld en kindermisbruik. Als professional ben ik verplicht de stappen van de meldcode te doorlopen als ik vermoedens heb van huishoudelijk geweld en kindermisbruik. Voor meer informatie, zie website van rijksoverheid hier.

bottom of page